Academic program2006.
Theatre department of Sobinov Saratov State Conservatory.
Course professors: RF People’s actors Yu. P. Osherov, A. Ya. Solovyev.
Students:
Olga Samokhina,
Yulia Meshcheryakova,
Anna Bogdanova,
Alexandra Karelskikh,
Eugenia Kuteneva,
Maria Luchkova,
Tatyana Filatova,
Alexander Tremasov,
Michael Selivanov,
Ivan Pustylnikov,
Alexei Krainov,
Artem Yaksanov,
Andrei Korenev.


2000
Theatre department of Sobinov Saratov State Conservatory. Course professor - Yu. P. Osherov.
Graduates:
Yu. Antonov, A. Rassoxovatsky, S. Bogatskaya, V. Malyshev, D. Tikhonov, E. Krasnova, A. Chernyishev, D. Saraykin, I. Khripunov, Zh. Smirnova, O. Davydova, N. Fabrikant, T. Zvereva.

1985
Slonov Theatre College. Course professor -Yu. P. Osherov.
Graduates:
O. Kutina, E. Vovnenko, T. Lukina, I. Volodarsky, L. Retunskaya, I. Yatsko, S. Puskealis, V. Matukhin, T. Chernysheva.

1978.
Slonov Theatre College. Course professors -Yu. P. Kiselev, Yu. P. Osherov, E. A. Ross.
Graduates:
S. Zubchuk, B. Fedotenkov, E. Blokhina, I. Verkhovyikh, V. Ryabov, V. Lopatnikova, T. Chupikova, N. Panteleeva, M. Polozova.

1972.
Saratov Youth Theater Studio. Mentor Yu. P. Kiselev.
Graduates:
L. Ivannikova, Yu. Fedotenkova, V. Nazhalkin, S. Litovchenko, S. Nizovoy, S. Khokhlov, V. Konev, T. Tsikhan.

1969.
Slonov Theatre College. Course professors -Yu. P. Kiselev, E. A. Ross.
Graduates:
V. Klukin, L. Kochneva, V. Shkrabak, T. Dzhuraeva, V. Kuzmin, L. Koroleva, L. Shcherbakova.

1963.
Saratov Youth Theater Studio. Mentors - Yu. P. Kiselev, V. I. Davyidov.
Graduates:
V. Krasnov, F. Nikitin, T. Popova, O. Balakin, Yu. Osherov, S. Lavrentieva, L. Guseva.

1960
Saratov Youth Theater Studio. Mentors - Yu. P. Kiselev.
Graduates:
V. Kulchenko, V. Lomako, L. Raytkina, E. Kosheleva, V. Komissarov, A. Gusev, A. Falikova, I. Afonina, T. Lykova.

1947.
Saratov Youth Theater Studio. Mentors - Yu. P. Kiselev.
Graduates:
V. Nemtsova, A. Byistryakov, V. Ermakova, Z. Spirina, A. Mityasov.

1922.
High State Studio of Theater Art. Mentor I.D. Muromtsev.